plen
Wydział rzeźby ASP

Lokalizacja: Warszawa, ul. Spokojna

Powierzchnia: 2.403 m²

Projekt: 2011

Autorzy: Bogdan Pszonak  Agnieszka Filipek  Piotr Lutarewicz  Piotr Matuszek  Karol Wiśniewski

 

Budynek ASP dla Wydziału Rzeźby jest w naszym rozumieniu przede wszystkim przestrzenią edukacyjną, miejscem konfrontacji postaw twórczych i kształtowania się artystycznej osobowości młodych osób. Naszym celem było stworzenie miejsca będącego tłem tych procesów, miejsca sprzyjającego działaniom artystycznym, nawiązywaniu kontaktów i wymianie poglądów. Myśleliśmy o przestrzeni odpowiedniej do optymalizacji procesu twórczego – funkcjonalnej, elastycznej i dobrze doświetlonej. Mieliśmy ambicje stworzenia obiektu o indywidualnych cechach, którego artystyczna jakość wyrażałaby się rzeźbiarskim układem kompozycji płaszczyzn elewacyjnych. Jednocześnie dążyliśmy do zintegrowania projektowanego budynku i istniejących obiektów zabytkowych w jeden spójny kompleks.

Budynek został zaprojektowany jakby od środka. Pomyślany jako ażurowa struktura złożona z elementów konstrukcyjnych: ścian, tarcz, belek stropowych i stropów gęstożebrowych porządkująca przestrzeń wewnętrzną. Inspiracją dla takiego podejścia były kompozycje przestrzenne Katarzyny Kobro. Liczne przebicia we wszystkich trzech kierunkach – porowatość struktury – powodują, że przestrzeń wewnętrzna jest pełna światła – wnętrza są kreowane światłem, podkreślającym przestronność oraz zapewniającym komfort pracy i odpowiednie warunki do ekspozycji sztuki. Otwarta struktura przestrzenna zapewnia we wnętrzach projektowanego budynku obecność obiektów zabytkowych. Porowata struktura ujawnia swoją logikę na zewnątrz poprzez trójwymiarowe elewacje ale przede wszystkim jest widoczna wewnątrz budynku.

info