plen
Rezerwat Krzemionki

Zespół obiektów obsługujących rezerwat archeologiczno-przyrodniczy w Krzemionkach, koło Ostrowca Świętokrzyskiego

Lokalizacja: Krzemionki

Powierzchnia: 3.754 m²

Projekt: 2007

Autorzy: Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Krzysztof Butrym

 

W celu podkreślenia unikalnego charakteru miejsca idea opiera się na genezie pogórniczego krajobrazu rezerwatu. Projekt tworzy metaforyczną przestrzeń, odwołując się do sił człowieka i przyrody, jakim poddany był teren, na przestrzeni kilku tysięcy lat. Kluczem do kształtowania formy budynku jest poddanie jego struktury tym samym siłom. Morfologia ternu uległa przekształceniu na skutek działalności górniczej człowieka neolitycznego. Konsekwentnie plac wejściowy, będący jednocześnie dachem nad częścią podziemną budynku – przestrzeń ekspozycyjna - rozrzeźbiony został „lejami”, stanowiącymi współczesny zapis techniki wydobywania krzemienia, w czasach neolitu. Nadziemna część budynku, górująca nad linią lasu, zainspirowana jest naturalną formą krzemienia w skale wapiennej. Efekt potęguje dobór elewacyjnych materiałów wykończeniowych, które odzwierciedlają rysunek przekroju kamienia. Jednocześnie chcąc nawiązać do kontekstu przestrzennego, zastosowaliśmy naturalne surowce - drewno oraz beton barwiony na biało- skała wapienna. Dzięki powyższym założeniom chcieliśmy stworzyć programową scenografię, ramy dla przestrzeni publicznej zdefiniowanej funkcją obiektu. Powstała spójna interakcja współczesnej architektury i jej znaczenia ze środowiskiem zastanym.

info