plen
Młode Garbary – Miasto Sztuki

Lokalizacja: Poznań, ul. Garbary

Powierzchnia: 14.105 m²

Projekt: 2008

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Krzysztof Butrym  Karol Ciepliński – Atelier Loegler  Patrycja Lange  Andrzej Leszczyński  Piotr Woliński – Atelier Loegler

 

Młode Garbary – Miasto Sztuki to wielofunkcyjny ośrodek, centrum kultury, którego użytkownikami są zarówno artyści i odbiorcy. Ci pierwsi to międzynarodowa społeczność stworzona z młodych ludzi – stypendystów z różnych krajów; mieszkają, studiują i tworzą w jednym miejscu. Prezentują swą twórczość odbiorcom – mieszkańcom miasta i regionu. Prowokują do dyskusji, do refleksji, generują nowe poglądy na sztukę, na kulturę, która tworzy warunki także dla gospodarczego rozwoju. To specyficzny ośrodek integracji młodzieży. Uczy poszanowania kulturowych różnic narodów tworzących Europejską Unię.

Inspirowana historyczną tkanką nowa zabudowa wypowiada się współczesnym językiem form. Kontekstualny dialog tworzy zarówno skala jak i materiał i koloryt. Nowy kompleks wpisuje się w otoczenie na zasadzie łagodnego kontrastu, unikając zarazem dosłownych, sentymentalnych powtórzeń z przeszłości, zdewaluowanych postmodernistycznym doświadczeniem. Zaproponowana homogeniczna struktura jest realizacją świadomie przyjętej konwencji stworzenia zabudowy, która nie jest budynkiem lecz kompleksem tworzącym miejski krajobraz. Regule tej poddaje się zewnętrzny wygląd – architektoniczna artykulacja fasad i dachowych płaszczyzn. Zróżnicowane szerokości okiennych otworów, wyznaczonych jednolitym modułem ceramicznych okładzin elewacji, nadaje architekturze malarskiego charakteru – związanego par excellence ze sztuką.

info