plen
COO Auschwitz - Birkenau

Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau

Lokalizacja: Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia

Powierzchnia: 7.318 m²

Projekt: 2010

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Rafał Kłos  Piotr Lutarewicz  Joanna Ostrowska  Łukasz Ruda – Atelier Loegler  Karol Wiśniewski  Piotr Woliński – Atelier Loegler

Wyróżnienie w konkursie architektonicznym

 

Poszukiwanie nieskomplikowanego piękna przestrzeni wydaje się być ekscytującym procesem prowadzącym do spostrzeżenia, że próżnia, ten ważny architektoniczny komponent, pozwala na wywołanie efektu ożywienia architektury. Pozwala architektoniczną przestrzeń odczuć i przeżyć, taką jaką ona jest. - Te zdania stały się mottem dla projektu.

Zamknięty owalną linią krajobraz „placu pamięci” z murem pamięci ustawiony na żwirowym dywanie staje się przestrzenią symboliczną – swoistym placem apelowym przygotowującym zwiedzającego do kontemplacji, zadumy i powagi w tym szczególnym miejscu – w Oświęcimskim Obozie Zagłady. Wkomponowany w istniejące konteksty - przestrzenne, symboliczne, historyczne, pamięci minimalistyczny projekt, przypisuje wielką wagę tworzywu, jego fakturze, właściwościom percepcyjnym i fizycznym, operując subtelnym kontrastem, wynikającym z wprowadzonych przesunięć linii i nowych znaków. Świadomie ukryta technologia pozwala wyeksponować język architektury zacierając tym samym czas powstania interwencji, tworząc obraz jej bezczasowości. Rygorystyczna powściągliwość rozwiązań formalnych i dóbr tworzywa a także gramatyka projektu oparta jest na zawężonym zbiorze znaków: kwadrat – elipsa, ściana – płaszczyzna, cień-światło, materialność – niematerialność.

info