plen
Teatr Nowy

Lokalizacja: Warszawa, ul. J. Madalińskiego

Powierzchnia: 4.960 m²

Projekt: 2009

Autorzy: Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Piotr Lutarewicz  Karol Wiśniewski

 

Teatr Nowy – interdyscyplinarny ośrodek kultury, obiekt otwarty metafizycznie, filozoficznie i dosłownie, jest w rozumieniu autorów miejscem interaktywnym, inspirującym i wciągającym do gry mobilną przestrzenią.

Budynek Teatru Nowego jako znak rozpoznawczy wyjątkowej przestrzeni twórczej realizuje się w kompozycji brył podporządkowanej głównej osi symetrii istniejącego budynku hali warsztatowej. Za niezbywalną wartość istniejącej zabudowy hali warsztatowej uznano wyjątkowość otwartej przestrzeni wewnętrznej. W celu maksymalnej mobilności usunięto cztery słupy podtrzymujące konstrukcję dachu. Gest ingerencji w konstrukcję budynku istniejącego jest głównym wątkiem w kontekstualnym dialogu, pozwalającym na realizację przyjętych założeń kompozycji. Lewitująca bryła niesie podwieszony do niej dach części istniejącej. Ukazujący się w elewacjach rysunek nowej konstrukcji jest metaforą, zapowiedzią industrialnego charakteru przestrzeni wewnętrznej.

Z opinii Sądu Konkursowego:

Bardzo interesująca dynamiczna kompozycja projektu zespołu oparta na uksztatowaniu dominujących nad całością nowych elementów w sposób wynikający z kształtu zabytkowej hali... Park otwarty na ulice Madalińskiego i Św. Szczepana sprzyja tworzeniu więzi społecznych.

 

info