plen
Lubartowskie Centrum Kultury

Lokalizacja: Lubartów, ul. Ks. Popiełuszki

Powierzchnia: 3.112 m²

Projekt: 2008

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Krzysztof Butrym  Michał Dudicz  Andrzej Leszczyński  Michalina Milkiewicz  Wacław Ostrowski

 

Główną myślą przewodnią projektu jest stworzenie budynku o indywidualnych cechach przestrzennego uformowania, którego artystyczna jakość wyrażałaby się rzeźbiarskim układem kompozycji, łatwo rozpoznawalnym w przestrzeni miasta. Winna być odczytywana jako spójna i skomponowana forma „uwolniona” od skojarzeń i odniesień do innych obiektów. Słowem, ma manifestować swe indywidualne cechy stając się tym samym wizytówką miasta. 

Trzy wzajemnie ze sobą zestawione bryły tworzące całość założenia nawiązują dialog podporządkowując się głównej osi kompozycyjnej, wyznaczającej kierunek wschód-zachód. Zróżnicowane wysokości i kierunki nadają bryle swoistą dynamikę. Stylistyczna spójność całego układu podkreślona została jednorodnym materiałem – betonowe płyty elewacyjne - kamień współczesności. Ta materiałowa spójność jest zastosowana również we wnętrzach budynku i na placu, dodatkowo podkreślając rzeźbiarski charakter kompozycji. Przypisanie każdej z brył, odrębnej jednostki funkcjonalnej pozwala na łatwą orientację i niezależne użytkowanie każdej ze stref. Otwarte w stronę miasta foyer wraz z strefą wejściową zapewnia dostęp do sal teatralnych i muzycznych sal wielofunkcyjnych. Przenikający się ze strefą foyer, plac pomyślany jest jako zewnętrzna przestrzeń dla różnego rodzaju aktywności kulturalnych – wystawy, koncerty, happeningi, występy teatrów ulicznych, itp.

info