plen
Kampus UwB

Lokalizacja: Białystok, ul. Ciołkowskiego

Powierzchnia: 2.747 m²

Projekt: 2008

Autorzy – we współpracy z PW Arkon: Jan Kabac – PW  Arkon Ireneusz Maksymiuk  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Adam Turecki  Krzysztof Butrym  Piotr Lutarewicz  Karol Wiśniewski  Karol Włoskowski

Wyróżnienie w konkursie architektonicznym

 

Teren przyszłego Kampusu UwB, położony pomiędzy Lasem Solnickim i Zwierzyńcem jest południową częścią zespołu ogrodowego tworzącego jedno z największych założeń ogrodowo-urbanistycznych w XVIII wiecznej Polsce. Ideą koncepcji przestrzennej kampusu była integracja z kompozycją Zwierzyńca będącą częścią struktury urbanistycznej miasta. Właśnie ta strona stała się miejscem lokalizacji zarówno głównych wejść, podjazdów, fasad, otwarć urbanistycznych i powiązań ruchu pieszego. Szklone fasady umożliwią oglądanie zieleni Zwierzyńca i panoramy miasta. Będzie też strefą cichą. Minimalizowaliśmy otwarcia kampusu od strony ulicy Ciołkowskiego ze względu na jej uciążliwość, co zwielokrotni się, gdy stanie się ona fragmentem drugiej obwodnicy.

Wynikający z koncepcji urbanistycznej przestrzenny układ zabudowy tworzy prosty czytelny schemat funkcjonalny. Od frontu budynki rygorystycznie podporządkowano pieszej promenadzie – głównej osi kompozycyjnej. Z drugiej strony linię zabudowy zmiękczono poprzez różnice kątów nachylenia do głównej osi, zmniejszenie wysokości i zróżnicowane długości budynków. Dynamiczną kompozycję wzmacnia przyjęty materiał na elewacjach – szkło.

info