plen
Biblioteka PB

Lokalizacja: Białystok, ul. Zwierzyniecka

Powierzchnia: 7.856 m²

Projekt: 2008

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Oskar Berent  Krzysztof Butrym  Anna Rybowicz  Krzysztof Trochimowicz  Piotr Woliński – Atelier Loegler

Wyróżnienie w konkursie architektonicznym

 

Z opinii sądu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano: za próby poszukiwań formalnych architektury budynku jako nowej ikony uczelni, rozwiązanej w formie asymetrycznie nanizanej na oś główną sześciennej bramy, stanowiącej zarazem ideowy łącznik funkcjonalny i przestrzenny pomiędzy campusem i miastem; za niebanalne rozwiązanie krajobrazowe okalającego bibliotekę parku, odwołujące się do charakteru i geometrii podlaskiego pejzażu; za próby zintegrowania z rozwiązaniem pierwotnym campusu, ujawniające się zarówno w rozwiązaniach fakturowo-materiałowych architektury, jak i jej ortogonalnej dyspozycji, wyprowadzonej z układu pasmowego całego zespołu; za klarowne rozwiązanie funkcjonalne biblioteki, potwierdzone interesującymi rozwiązaniami wnętrz przestrzeni publicznych: holu, czytelni, magazynu z wolnym dostępem i sali konferencyjnej oraz ich wzajemną transparentność.

info