plen
Plac Trzech Krzyży

Lokalizacja: Warszawa, Plac Trzech Krzyży

Projekt: 2010

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Dorota Bahan-Dworak  Rafał Kłos  Piotr Lutarewicz  Izabela Maliszewska  Krzysztof Siuta – Atelier Loegler  Karol Wiśniewski

 

Podkreślenie historycznie ukształtowanej przestrzeni, wzmacniając tym samym znaczenie Placu w układzie założenia Osi Stanisławowskiej i Traktu Królewskiego oraz zachowanie stosownego balansu pomiędzy człowiekiem i niezbędnymi wymaganiami użytkowymi - to podstawowe ideowe założenia dla proponowanych rozwiązań projektowych.

Rozwiązania projektowe przewidują w maksymalnym stopniu redukcję funkcji komunikacyjnych i parkingu. Ta zasadnicza zmiana przywraca centrotwórczy potencjał placu z równoczesnym wyeksponowaniem jego historycznych walorów. Wyodrębniliśmy trzy strefy o wyraźnie odczytywanych dominujących funkcjach w obszarze Placu, przebiegających zgodnie z logiką w układzie pasmowym na kierunku północ-południe. Wschodnie pasmo powiązane z dostępnością do usług i budynków Instytutu Głuchoniemych, hotelem Sheraton. Środkowe pasmo placu z najbardziej charakterystycznym obiektem - kościołem św. Aleksandra, uwolniony zostaje całkowicie od ruchu kołowego oferując przestronne miejsce nie tylko dla spacerów, spotkań i wypoczynku ale też dla uroczystych wydarzeń publicznych, świeckich i kościelnych. Pasmo zachodnie, sąsiadujące z Gmachem Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego pomyślane zostało jako zielone pasmo o dominującej funkcji wypoczynku.Jednorodny w charakterze układ rysunku posadzki nadaje przestrzeni nowy, współczesny wymiar estetyczny będący zarazem elementem kompozycji Placu zapewniającym ekspozycję zabytkowych walorów przestrzeni i historycznej zabudowy.

info