plen
Plac Niepodległości

Lokalizacja: Białystok, Plac Niepodległości im. R. Dmowskiego

Projekt: 2010

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Bogdan Pszonak

 

Plac położony jest niemalże w sercu miasta wyznaczonym budowlą – ikoną – kościołem Św. Rocha. Wybudowany w lata 1926 – 1946, zaprojektowany przez Oskara Sosnowskiego z uwagi na niepowtarzalną architekturę i 78 metrową wieżę – wielkie wyzwanie inżynierskie – urósł do rangi symbolu miasta.

Cel, to wykreowanie wielofunkcyjnej przestrzeni oddanej mieszkańcom do aktywnego użytkowania integrującego ludzi z miejscem. Jak powiedział św. Augustyn: miasta nie tworzą budynki lecz ludzie! Społeczną integrację i promocję miasta ułatwić może wielofunkcyjny program i budynek przyjazny, otwarty na innowacyjny, twórczy rozwój o lokalnym kolorycie. Tektonika uformowania placu jest wynikiem funkcjonalnych założeń: plac górny, urbanistyczna loggia – przestrzeń spontanicznych i organizowanych imprez oraz plac dolny – zewnętrzna przestrzeń zielona służąca rekreacji i dwupoziomowa struktura przestrzenna do realizacji podstawowych aktywności związanych z kulturą. Rzeźbiarska struktura powierzchni placu istnieje w dialogu z kościołem Św. Rocha przy czym kościół pozostaje nadal niekwestionowaną dominantą na placu.

 

info