plen
Rynek Kościuszki w Białymstoku

Lokalizacja: Białystok, Rynek Kościuszki

Projekt: 2002

Autorzy: Artur Maziewski  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak

 

Teren opracowania ściśle pokrywa się z historycznym centrum starego miasta. Kluczem do kształtowania tej przestrzeni było podkreślenie i kontynuacja założeń historycznych, posługując się językiem współczesnej architektury. Celem naszym było wykreowanie systemu przestrzeni współzależnych, wzajemnie się dopełniających, będących dużą atrakcja zarówno dla mieszkańców Białegostoku jak i turystów. Uwzględniając te założenia uzyskaliśmy wnętrza urbanistyczne o różnych nastrojach i z wyraźnie wyodrębnioną funkcją. Nawiązując do historycznie uformowanej roli zachodniej części Rynku Kościuszki postanowiliśmy odtworzyć bryłę wagi miejskiej w formie szklanego kubika z nadrukiem rysunku historycznych elewacji - wejście do podziemnych przestrzeni handlowych. Budynek ratusza - centralna część starego miasta mieści historyczne muzeum Białegostoku. W podziemiach przestrzeń wystawiennicza przenika się z przestrzenią handlową. Wschodnia część Rynku Kościuszki pełni rolę miejsca zgromadzeń. Sprzyja temu zagłębienie pośrodku placu i tarasowe schody po stronie południowej. Nowe wejście do krypty pod XVII wiecznym kościołem NMP z Rynku Kościuszki udostępnia miejsce publiczności i podkreśla jego dawną rolę placu przedkościelnego. Zielona aleja zaakcentowana już na Rynku Kościuszki (zielone latarnie) łączy rynek z parkiem i założeniem ogrodowo - pałacowym Branickich. W parku zaproponowaliśmy plenerową galerię sztuki. Plac Jana Pawła II zdominowany przez funkcję kulturotwórczą płynnie unosi się w stronę ulicy Legionowej mieszcząc pod swoją powierzchnią Centrum Sztuki Współczesnej. Cała powierzchnia placu jest dostępna dla publiczności, umożliwia spojrzenie na otoczenie i pałac Branickich z innej perspektywy.

info