plen
Bulwary rzeki Białej

Lokalizacja: Białystok, Bulwary rzeki Białej

Powierzchnia: 47,1 ha

Projekt: 2010

Autorzy – we współpracy a Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Marek Ejsztet  Marta Halicka  Joanna Karwowska  Rafał Kłos  Karol Wiśniewski

 

Miejsca nad wodą mają swoją szczególną rangę i oryginalną jakość, służącą spędzaniu wolnego czasu, są miejscami prestiżowymi, współtworzącymi krajobraz miasta. Proponowana strategia kreacji bulwarów rzeki Białej ma stać się dla miasta również elementem marketingowym, synonimem innowacyjności i zdolności do modernizacji w powiązaniu z poszanowaniem ekologicznych pryncypiów i tradycji miejsca.

Główną myślą przewodnią projektu jest ukształtowanie nowej jakości przestrzeni bulwarów, jako zespołu parków tematycznych, ich zintegrowania z miastem, przy równocześnie zminimalizowanej ingerencji w naturalny krajobraz. W obszarze objętym opracowaniem zauważyliśmy pięć odrębnych przestrzennie enklaw, przypisując każdej z nich odrębny charakter – od południa: teren objęty pierwszym etapem realizacji zdefiniowaliśmy jako bulwar gier i zabaw powiązany z obszarami istniejących zespołów mieszkaniowych, bulwar sztuki z galerią w zabytkowym gmachu elektrowni, bulwar kolorów i zapachów z miejscem dla kwiaciarek i na okolicznościowe jarmarki, na terenie przedwojennych fabryk budowanych wzdłuż rzeki bulwar techniki i nauki, oraz bulwar kontemplacyjny, miejsce wyciszenia, spotkań i relaksu wśród zieleni. Historycznie ukształtowane użytkowanie terenów, przeznaczonych docelowo na tereny rekreacyjne, staje się impulsem do formalnej wypowiedzi, będąc zarazem sposobem na przekaz historii rozwoju miasta i jej utrwalenie dla przyszłych pokoleń.

info