plen
Osiedle Podlaskie Eko-wille

Osiedle budynków mieszkalnych i usługowo – handlowych

Lokalizacja: Wasilków, ul. Białostocka

Powierzchnia: 47.848 m²

Projekt: 2009

Autorzy – we współpracy z Atelier Loegler: Romuald Loegler – Atelier Loegler  Bogdan Pszonak  Rafał Kłos

 

Projekt powstał w oparciu o ideowe założenie stworzenia zespołu mieszkaniowego zbudowanego, ze względów racjonalnych, w oparciu o rygorystyczny porządek w planie, co w rzeczywistości przełożyło się na bardzo urozmaiconą przestrzenną strukturę – wynik zderzenia z topografią, dialog rygoru i ładu z rozrzeźbioną konfiguracją terenu. Rozmieszczone prostopadle do kierunku skłonu terenu szeregi budynków mieszkalnych, przecina semi-publiczna przestrzeń dla mieszkańców. Obiekty usługowo – handlowe, przedszkole i żłobek podnoszą walor i jakość zamieszkiwania.

Ekologiczny wymiar proponowanego osiedla wyraża się nie tylko willowym charakterem zabudowy czy korzystnym bilansem zieleni ale przede wszystkim walorami zdrowotnymi, w tym też maksymalnym nasłonecznieniem i dziennym oświetleniem mieszkań z wyeliminowaniem pomieszczeń oświetlonych jedynie od północy. Zaproponowaliśmy aby zespół mieszkaniowy wyróżniał się ekonomią realizacji i eksploatacji – ważnymi aspektami marketingowymi, wynikającymi wprost z rozwiązań technicznych a w szczególności z wykorzystania odnawialnych źródeł energii i specyfiki rozwiązań przestrzenno – materiałowych i funkcjonalnych, zarówno w skali urbanistycznej jak i architektonicznej. Optymalne dostosowanie układu urbanistycznego do topografii pozwoliło ograniczyć roboty ziemne - niweleta terenu, układ drogowy i infrastrukturę techniczną do minimum i wprowadzić system naturalnego przewietrzania parkingów.

 

info