plen
Osiedle mieszkaniowe Bacieczki V

Kwartał zabudowy osiedla mieszkań czynszowych „Bacieczki V”

Lokalizacja: Białystok, ul. Z. Herberta

Powierzchnia: 4.919 m²

Projekt: 2007

Autorzy: Anna Pszonak  Bogdan Pszonak  Joanna Krysiewicz  Leszek Sakowicz

Wyróżnienie w konkursie architektonicznym

 

Celem projektu było uzyskanie zespołu zabudowy mieszkaniowej zapewniającej poczucie wspólnoty sąsiedzkiej i jednocześnie otwartej na otoczenie w tym głównie na tereny zielone. Zabudowę uformowano w kształcie dwóch podków otwartych w kierunku południowym i między sobą. W celu uzyskania czytelnego podziału na przestrzenie publiczne i prywatne przebicia domknięto nadwieszonymi bryłami. Wnętrza kwartałów wypełnia zieleń a dojazdy do garaży indywidualnych obniżono względem terenu.

Architektura została ograniczona do minimum. Prosta i zwarta forma budynku, zredukowany detal, typizacja okien oraz prosty układ funkcjonalno – konstrukcyjny miały na celu obniżyć koszty inwestycji. Rolę wiodącą na elewacjach gra rytm pionów otworów okiennych opartych na module 90cm i przesuniętych w kilku miejscach o pół taktu. Zaakcentowano miejsca dostępu do wnętrz kwartału – nadwieszenia z dwóch stron i wysunięty spocznik klatki zewnętrznej - poprzez wyróżnienie ich materiałem i kolorem.

info