plen
Sąd Rejonowy w Nysie

Lokalizacja: Nysa

Powierzchnia: 7.334 m²

Projekt: 2013

Autorzy: Bogdan Pszonak, Anna Pszonak, Aleksandra Bartoszuk, Emilia Cap, Marta Kapłan, Paulina Kuszneruk, Jakub Puchnowski

II nagroda w konkursie architektonicznym

 

Budynek Sądu Rejonowego w Nysie stanowi w naszym zamyśle próbę realizacji idei architektury demokratycznej, stając się przestrzenią otwartą, przejrzystą, dostępną i elastyczną a tym samym przyjazną użytkownikom. Lekka i współczesna forma jest wynikiem świadomego odejścia od przesadnie ciężkich i monumentalnych budynków kojarzących się z tym rodzajem funkcji. Projekt jest też próbą stworzenia architektury reprezentacyjnej, odpowiedniej dla siedziby Sądu Rejonowego w Nysie.

Niezaprzeczalnym atutem miejsca jest pas zieleni pomiędzy jezdniami ulicy Fryderyka Chopina. Postanowiliśmy wykorzystać ten walor, otwierając niejako wnętrze budynku na miejski krajobraz. Oczekiwanie na holach nie jest stresujące, otwarte widoki i zieleń pozwalają „oderwać się” i uspokoić. Wnętrze budynku podzieliliśmy na trzy równoległe części: ogólnodostępna - od strony fasady frontowej, środkowa - mieszcząca zespół sal sądowych i konferencyjnych i strefa trzecia - pracownicza. Wszystkie strefy łączy umownie atrium doświetlające wnętrze.

Za najistotniejszy kontekst uznaliśmy historyczną zabudowę wzdłuż ulicy Fryderyka Chopina. Skala zabudowy, tradycyjny trójpodział elewacji, poziomy gzymsów i rytm podziałów pionowych na budynkach sąsiednich znalazły swoje odzwierciedlenie w naszym projekcie. Motyw kolumnady przetworzyliśmy na rytmiczny układ wertykalnych betonowych „żyletek” frontowej fasady. Na pozostałych elewacjach dominują prefabrykowane płyty z betonu architektonicznego – kamienia współczesności. Pokazując cieknie krawędzie prefabrykatów próbujemy zakwestionować ich masę.

info