plen
Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Lokalizacja: Szymany, okolice Szczytna

Powierzchnia: 3.998 m²

Projekt: 2013

Autorzy: Anna Pszonak, Bogdan Pszonak, Miłosz Maj, Jakub Puchnowski, Paweł Smólski, Adam Tekień

 

Myślą przewodnią projektu było nawiązanie do elementów charakterystycznych dla krajobrazowego kontekstu regionu - Mazur. Budynek realizuje się jako prosty i zdecydowany gest w przestrzeni. Jego symbolika odwołuje się do gładkiej tafli wody – wyróżnika krainy tysiąca jezior – stając się rozpoznawalnym znakiem regionu.

Płaszczyzna dachu – jak skrzydło samolotu - unosi się w powietrzu. Pionowe przegrody, w przeważającej części szklane tafle, podkreślają efekt lewitowania dachu oraz zapewniają naturalne doświetlenie. Wysunięty nad strefę podjazdów i wejść podnosi komfort funkcjonowania strefy zewnętrznej terminalu. Z góry pokryty blachą odbija i podkreśla błękit nieba. Od spodu stalowa siatka cięto-ciągnioną umożliwia ukrycie wszelkich elementów instalacji wentylacji mechanicznej i ogólnego oświetlenia. Dach chroni wnętrze przed przegrzaniem bezpośrednim słońcem, obniżając tym samym koszty eksploatacji budynku.

Kompozycja urbanistyczna opiera się na dwóch kierunkach: układu pasmowego wyznaczonego ścianą lasu, pasem startowym i linią szynobusu północ - południe oraz drogi dojazdowej do budynku terminalu przecinającej układ pasmowy pod kątem ok. 60 stopni. Osadzony na osi drogi budynek staje się „bramą”, symbolicznym „oknem” łączącym region Mazur ze światem. Założenie to zrealizowaliśmy umożliwiając kontakt wzrokowy pasażerom przebywającym w holu wejściowym i ogólnodostępnej hali odlotów z płytą lotniska. Pas zieleni oddzielający terminal od płyty parkingu symbolizuje koegzystencję natury i techniki, wpisując się w hasła zrównoważonego rozwoju. Charakterystyczna dla terenów nadwodnych roślinność oraz tafla wody odwołuje się wprost do specyfiki krajobrazowej regionu.

info