plen

 

Meteor Architects to zgrany zespół ludzi, których łączy zaangażowanie, optymizm i wspólna wizja współczesnej architektury. Przy pomocy wyobraźni, talentu i wiedzy łączymy w jedną całość złożone i nieraz przeciwstawne uwarunkowania: kontekst przestrzenny, historyczny i kulturowy, funkcjonalność i energooszczędność budynku oraz oczekiwania i ambicje inwestora. Każdy temat jest nowym wyzwaniem, wymagającym równego zaangażowania we wszystkie etapy pracy: od pierwszego pomysłu i szkicu poprzez wielobranżowe dokumentacje techniczne, uzgodnienia i administracyjne postępowania do realizacji i finalnego ukończenia inwestycji. Ten trudny i złożony proces przynosi nam satysfakcję na każdym etapie.

Architekturę tworzą nie tylko architekci – nad projektami pracują duże zespoły specjalistów: konstruktorzy, instalatorzy, elektrycy, akustycy, drogowcy, rzeczoznawcy, technolodzy i wielu innych. Zróżnicowane tematy nad którymi pracowaliśmy pozwoliły nam nawiązać współpracę z doświadczonymi biurami branżowymi, które twórczo angażują się w realizację naszych pomysłów.

Uważamy, że podstawową wartością przy tworzeniu architektury jest dialog. Nawiązywanie pozytywnych relacji projektowanego budynku z otoczeniem, jego historią, tradycją i klimatem miejsca jest wyznacznikiem jakości architektury. Dialog z przyszłym użytkownikiem, uwzględnienie jego potrzeb, przyzwyczajeń i marzeń jest gwarancją architektury dobrze służącej ludziom. Czujemy się zobowiązani do stworzenia pozytywnego klimatu współpracy z klientem, który jest dla nas partnerem w procesie projektowania. Dotrzymywanie terminów i ram budżetowych inwestycji jest naszym obowiązkiem.

 

Dofinasowania, subwencje:

Meteor Architects otrzymało subwencje finansowe w ramach Tarczy finansowej 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcie był Polski Fundusz Rozwoju.