plen
2012

 

II Nagroda w konkursie na przebudowę budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku

2011

 

Archivolta 1(49)/2011 styczeń - marzec: Ostrowiecki Browar Kutury

2010

 

I Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Ostrowieckiego Browaru Kultutry w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – we współpracy z Atelier Loegler

 

Architektura & Biznes 12/2010: W cieniu zagłady – Projekt Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Architektura info: Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sztuka ArchitekturyLewitujący tygiel kultury

Architektura & Biznes 10/2010: Z kawą przez jezdnię – Projekt zagospodarowania Placu Trzech Krzyży w Warszawie

Arch #2 Lipiec/Sierpień 2010: Centrum Obsługi Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Architecturae et Artibus numer 2/2010: Kryteria oceny osiedli o wysokim współczynniku gęstości zabudowy na przykładzie Studium programowo – przestrzennego zagospodarowania terenu Bison-Bial S.A. przy ul. Łąkowej 3 w Białymstoku

 

2009

 

Nowy Teatr, Nowe Miejsce. Koncepcje Architektoniczne siedziby Nowego Teatru – Katalog prac konkursowych, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927250-4-6

Mieszkanie XXI wieku – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: prezentacja projektu zagospodarowania terenów Bison-Bial S.A. w Białymstoku

2008

 

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego – we współpracy z Arkon Jan Kabac

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku – we współpracy z Atelier Loegler

 

Komunikat SARP 6,7,8/2008 – Biblioteka Politechniki Białostockiej

Młodzi do Łodzi – Ogólnopolskie spotkanie dla młodych architektów: panele dyskusyjne oraz wystawa pt. Kim Jesteśmy

Wystawa dorobku zawodowego pracowników Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej – Białystok

 

2007

 

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego architektonicznego Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych Politechniki Wrocławskiej – we współpracy z Atelier Loegler

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału zabudowy osiedla mieszkań czynszowych „Bacieczki V” w Białymstoku

II Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej garażu wielopoziomowego “Okęcie” w Sanoku - Edycja II

2006

 

II Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy auli dydaktyczno – widowiskowej dla potrzeb Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej – we współpracy z Arkon Jan Kabac

2005

 

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki "Opera Podlaska" w Białymstoku – we współpracy z PW Arkon Jan Kabac

2004

 

Nowa myśl w architekturze – nagroda SARP fundowana przez Prezydenta Miasta Białystok za projekt dyplomowy "Dom nie-prywatny" Anny Pszonak