plen
Miasto Sztuki - Białystok

Miasto Sztuki – to ośrodek wielofunkcyjny – forum kultury, którego użytkownikami są zarówno artyści jak i odbiorcy sztuki. Lokalni twórcy jak i społeczność stworzona z młodych ludzi z całej Europy – stypendystów, mieszkają i tworzą w jednym miejscu. Prowokują do dyskusji, generują nowe poglądy na sztukę, na kulturę, która tworzy warunki także dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Młodzi ludzie, mieszkańcy Europy, znajdują tu miejsce do kształcenia i rozwoju własnych talentów, twórczych postaw – poddają to ocenie odbiorców i konfrontują z poglądami krytyków, kolekcjonerów i pedagogów. Wnoszą do miasta atmosferę bohemy, świeżość młodzieżowej refleksji. Sztuki plastyczne, muzyka, teatr, balet, literatura… to dyscypliny sztuki, których obecność czyni z Miasta Sztuki specyficzny ośrodek integracji europejskiej młodzieży. Uczy poszanowania kulturowych różnic narodów tworzących Europejską Unię.
Wielofunkcyjna struktura określana też mianem hybrydy ma na celu wprowadzenie w ten fragment miasta aktywności generującej dwudziestoczterogodzinne życie, kreowane przez młodych artystów różnych dyscyplin, użytkowników, pedagogów, mieszkańców czy gości. Kompleks jest ośrodkiem interdyscyplinarnym, miejscem wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Mnogość dyscyplin artystycznych inspiruje do poszukiwań na ich styku czy też pomiędzy nimi. Czyni to Miasto Sztuki obiektem otwartym na sztukę i widza!

Projekty przygotowali studenci III roku Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w semestrze letnim 2010/2011 pod kierunkiem Romualda Loeglera i Bogdana Pszonaka.

info