plen
Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Lokalizacja: ul. Borsucza, Białystok

Powierzchnia: 4.967 m²

Projekt: 2015

Autorzy: Jan Kabac, Bogdan Pszonak, Joanna Lutyńska, Anna Ozorkowska, Artur Fiedoruk, Rafał Mańczuk

 

Główne idee projektowe nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku odnoszą się do sytuacji urbanistycznej, wykorzystania istniejącego budynku w możliwie największym stopniu i klarownego powiązania części istniejącej z projektowaną. Założeniem generalnym było stworzenie budynku o współczesnym wyrazie i nawiązującym do najbliższego otoczenia oraz spełniającym wszystkie założenia funkcjonalno-przestrzenne.

Architektura projektowanego budynku czerpie w sposób wyraźny z kontekstu miejsca. Bezpośrednie odniesienia do architektury modernistycznej, fabrycznej oraz zabytkowej wpisują projektowany obiekt w charakter dzielnicy. Jednym z istotnych łączników jest sam materiał użyty na elewacji. Cegła jest wyróżnikiem większości ciekawych obiektów architektonicznych Dojlid a jednocześnie wyraża pewną dostępność i nadaje przyjazny charakter budowli. Podziały elewacyjne podkreślają rangę obiektu a kompozycja większych przeszkleń i podcieni nawiązuje do stylistyki modernistycznej, w tym wartym zauważeniu domu mieszkalnym przy skrzyżowaniu ulic Wiewiórczej i Zajęczej.

Układ przestrzenno-funkcjonalny jest odpowiedzią na przedstawione zasady funkcjonowania Urzędu Starostwa. Uzupełnienie całości o przestrzenie wspólne kreuje komfortowe środowisko pracy. Wewnętrzne atrium łączące wszystkie kondygnacje w pionie stanowi miejsce orientacji przestrzennej, zapewniając przyjazną petentom przejrzystą strukturę budynku. Atrakcyjne atrium towarzyszące strefie wejściowej, pustki spinające antresole na wszystkich kondygnacjach, jasne i otwarte przestrzenie poczekalni stanowią główne atuty rozwiązań przestrzennych wnętrz.

info