plen
Pawilon edukacyjny nad Wisłą

Lokalizacja: teren Golędzinowa w Warszawie

Powierzchnia terenu: 11.400 m²

Powierzchnia budynku: 209 m²

Projekt: 2015

Zespół autorski: Monika Bujnik, Katarzyna Fuszara, Marta Maja Gryko, Daniel Konopka, Alicja Krzywińska, Kamil Mickiewicz, Anna Pszonak, Bogdan Pszonak

 

Projekt dotyczy bardzo urokliwego miejsca na prawym brzegu Wisły na terenie Golędzinowa w Warszawie. Główna idea odzwierciedlona w kompozycji terenu to połączenie nurtu naturalistycznego, nawiązującego do rzeki i jej morfologii oraz nowoczesności wyrażonej geometrią związaną z przestrzenią współczesnego miasta. Koncepcja spójnie łączy te dwa wyraziste nurty. Wszystkie powiązania komunikacyjne oraz osie widokowe zachowano w układzie geometrycznym, podobnie jak dzieje się to w przestrzeni zurbanizowanej. Roślinność swym układem nawiązuje do tworzących się na Wiśle, charakterystycznych dla tej rzeki płycizn, łachów i kęp. Rabaty pomimo piętrowości poszczególnych enklaw płynnie się przenikają podobnie jak ma to miejsce w korycie rzeki.

Celem projektu jest skupienie uwagi na naturalnym tworzywie: drewnie w kontekście idei równowagi natury i zbudowanego środowiska człowieka. Zinterpretowany jakby „na nowo” naturalny materiał jest wynikiem nierozłącznej koegzystencji człowieka z naturalnym ekosystemem – miasta i wyjątkowego charakteru krajobrazu brzegu Wisły. Forma inspirowana prymitywnymi konstrukcjami jednych z pierwszych schronień człowieka: drewnianych szałasów stwarza wrażenie obiektu tymczasowego – gościa w wyjątkowej, niezabudowanej przestrzeni. Gra ażurowych płaszczyzn podkreśla rolę światła słonecznego, powietrza, otwartej i naturalnej przestrzeni. W poszukiwaniu formy duże znaczenie miało także wrażenie lekkości obiektu w nawiązaniu do przyrodniczej tematyki miejsca: ptaków.

info